Wie wir Eure Daten benötigen (SPOILER: Als Vektorgrafik!!!)

Hur vi behöver dina data (SPOILER: Som vektorgrafik!!!)

Vektor-Grafik

Känner du till det här? Du skickar oss din logotyp som en JPG eller PNG och vi ber om en vektorfil? Vad är en vektorfil och varför kan man inte alltid använda en JPG?

Det finns två olika sätt att visa bilder digitalt, som pixel- eller vektorgrafik. Du har säkert fått frågan om vektorgrafik förut, eller så har du fått höra att bilden är för pixlig och att du inte vet vad du ska göra med termerna. Vi kommer att kasta lite ljus över ämnet.

Vad är en pixelgrafik?

En så kallad pixel- eller rastergrafik består av kvadratiska färgpunkter i ett rutnät, de så kallade "pixlarna". Varje pixel kan ha sin egen färg och genom att rada upp dem bildar de en bild. Om du tittar närmare på din TV eller bildskärm ser du att den använder de olika pixlarna för att visa innehållet.

Ju fler pixlar det finns, desto bättre kvalitet eller upplösning har innehållet. Upplösningen anges i dpi (dots per inch). En pixelgrafik bör ha minst 72 dpi vid 100% storlek för digitala tillämpningar och minst 300 dpi för professionellt tryck. Det finns alltså antingen 72 punkter per tum (dots/pixels per inch) eller 300 punkter per tum i bilden. För att fylla samma yta är 300 pixlar mindre än 72 pixlar. 300 pixlar kan därför visa fler färggraderingar och därmed visa bilden mer detaljerat. Om en pixelgrafik förstoras, förstoras även de enskilda pixlarna, eftersom inga pixlar läggs till, utan de befintliga pixlarna sträcks ut. Detta leder till att bilden blir grövre, kantigare eller "pixlig" med ökande förstoring.

Typiska filformat för pixelgrafik är JPG, PNG eller GIF.

Fördelar med pixelgrafik
 • Normala bilder från en kamera eller mobiltelefon är alltid pixelgrafik

 • filformaten kan användas i många program

 • kvaliteten beror på pixeltätheten (upplösningen)

 • kan visas i många olika färggraderingar

 • varje enskild pixel kan redigeras separat

 • även detaljerad grafik kan visas med mycket god kvalitet och skärpa

Nackdelar med pixelgrafik
 • kan inte skalas utan kvalitetsförlust

 • ju högre bildkvalitet, desto större fil och därmed mer lagringsutrymme

 • att konvertera en pixelgrafik till en vektorgrafik ger vanligtvis dåliga resultat

 • PDF- eller GIF-filer har en vit bakgrund och kan därför inte riktigt användas på färgade bakgrunder.

Vad är en vektorgrafik?

En vektorgrafik innehåller matematisk information från geometriska figurer som linjer, cirklar eller kurvor. Istället för pixlar sparas så kallade banor, som innehåller information om till exempel storlek och färg. En linje beskrivs t.ex. som en "linje från X till Y" med tillhörande egenskaper (startpunkt, riktning, längd etc.). Baserat på dessa egenskaper definieras den visade bilden matematiskt och inte av pixlar.

Skillnaden mot en pixelgrafik blir särskilt tydlig när bilden förstoras. Vektorgrafiken med dess banor kan förstoras (skalas) efter behov utan att kvaliteten eller skärpan försämras. De sparade banorna och egenskaperna konverteras till den nya storleken och bilden ritas därför om varje gång. Eftersom bilden inte innehåller mer information, utan bara förändrad information, blir filen inte större. Ganska praktiskt, eller hur? Det skulle aldrig vara möjligt med en pixelgrafik.

Din företagslogotyp används ofta i olika storlekar, t.ex. för pennor, visitkort, flygblad eller fordonsmärkning. Därför bör du ha den tillgänglig som vektorgrafik. Vektorgrafik är också idealisk för ikoner.

Typiska filformat för vektorgrafik är EPS eller AI.

Fördelar med vektorgrafik
 • Det perfekta formatet för logotyper och typsnitt

 • Vektorgrafik kan skalas utan kvalitetsförlust

 • Liten filstorlek och bra komprimeringsalternativ

 • Kan användas av alla professionella tjänsteleverantörer

 • lämpar sig även för grafik och figurer

 • är vanligtvis transparenta

Nackdelar med vektorgrafik
 • kan endast skapas och redigeras med speciella grafikprogram (t.ex. Adobe Illustrator, Corel Draw, Affinity Designer, Sketch, Inkscape, etc.)

 • Redigeringen är mer komplicerad än för pixelgrafik

 • Effekter som skuggor eller reflektioner är svårare att visualisera

Slutsats:

Skicka oss om möjligt alltid dina logotyper som vektorfiler. Alla vanliga grafikprogram som används för att skapa logotyper kan exportera logotyperna som vektorfiler i dataformaten *ai; *svg; *pdf eller *eps. Transparenta *png-filer kan vara en kompromiss, eftersom de bara kan förstoras i begränsad omfattning. *jpg-filer är egentligen olämpliga, eftersom de varken har en genomskinlig bakgrund eller kan förstoras, annars blir det en oattraktivt fransig kant.

Om du vill ha foton på dina tavlor fungerar naturligtvis *jpg-formatet, men se till att upplösningen är så hög som möjligt.

OBSERVERA:

Det fungerar inte att bara spara en pixelgrafik som *PDF. Datan måste skapas i ett grafikprogram som CorelDraw, Adobe Illustrator, Sketch, Inkskape, Affinity Designer eller liknande och sparas där på lämpligt sätt.

Ytterligare länkar: